Laittoman puutavaran kauppaa ehkäisevä EU:n puutavara-asetus astuu voimaan maaliskuussa 2013. Asetus koskee EU:n markkinoille ensi kertaa saapuvan puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia sekä EU:n sisällä puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa käyviä.

Puutavaran ja puutuotteiden maahantuojien on käytettävä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää (due diligence system), joka varmistaa ettei tuotteissa ole käytetty laittomaksi luokiteltua raaka-ainetta. Yritykset voivat käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä.

Suomessa Maaseutuvirasto tulee hoitamaan asetuksen soveltamiseen liittyviä viranomaistehtäviä. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan soveltamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Lisätietoa oheisessa Maaseutuviraston tiedotteessa ja sivustolla.

Maaseutuviraston tiedote