Arkangelin alueelle on hyväksytty lämpöhuollon kehittämiskonsepti, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä siirrytään käyttämään vain paikallisia polttoaineita.

Vuonna 2013 alueella käytetystä polttoaineesta oli 45 % maakaasua, 21 % kivihiiltä, 19 % öljypohjaisia polttoaineita ja 15 % puuta. Vuoteen 2007 verrattuna alueelle tuodun polttoaineen eli hiilen ja masuutin osuus on vähentynyt 20 %.

Vuonna 2030 alueen polttoainetase tulee näyttämään seuraavalta: 54 % maakaasu, 44 % biopolttoaineet, 2 % kivihiili. Masuuttia ja dieselöljyä ei tulla käyttämään enää ollenkaan. Öljykattiloiden modernisointisuunnitelma on tehty kaikille Arkangelin alueen kaupungeille ja kunnille. Vuodesta 2007 alkaen on muutettu puupolttoaineelle 43 öljykattilaa. Lisäksi on rakennettu 10 uutta ja suljettu 22 vanhaa, tehotonta lämpökattilaa.

Lähde: Arkangelin aluehallinto