Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja -sarjassa on ilmestynyt Luoteis-Venäjän alueellisten luonnonsuojelualeueiden hoidon tilannetta ja tarpeita käsittelevä raportti ”Assessment of the management state and needs of regional protected areas in the North-West Russia (Arkhangelsk Region, Vologda Region, Leningrad Region, Murmansk Region, Republic of Karelia, St. Petersburg). Arviointi toteutettiin osana Suomen Ympäristöministeriön rahoittamaa Luoteis-Venäjän alueellisten luonnonsuojelualueiden kehittäminen –hanketta, yhteistyössä Luoteis-Venäjän luonnonsuojelualueista vastaavien viranomaisten sekä Pietarissa toimivan Baltic Fund for Nature -yhdistyksen kanssa.

Lähde: Metsähallitus