Havutukin tuottajahinta* oli Luoteis-Venäjällä noin 36 euroa kuutiometrille maaliskuussa 2019. Lehtipuutukin hinta oli 35 euroa, lehtipuusorvitukin 43 euroa, havukuitupuun 23 euroa ja lehtikuitupuun 14 euroa kuutiometriltä.

Hintataso on pysynyt lähes tammikuun tasolla havu- ja lehtipuutukille sekä havukuitupuulle. Lehtipuusorvitukin hinta laski kolme prosenttia ja lehtikuitupuun 16 prosenttia.

Vuoden 2018 maaliskuuhun verrattuna puun tuottajahinnat ovat nousseet huomattavasti. Suurin muutos oli lehtipuusorvitukilla, jonka hinta nousi 52 prosenttia. Lehtikuitupuun hinta on laskenut 30 prosenttia viime vuodesta.

Puun markkinahinnoista Luoteis-Venäjällä ei ole tilastotietoa saatavilla.

* Tuottajahinta kuvaa puuntuotannon kustannuksia korjuuyritykselle ja se raportoidaan tilastoviranomaisille yrityksen kirjanpitoaineistojen perusteella. Määritelmän mukaan se on keskimääräinen kotimaan markkinoille myydyn puutavaran hinta (kuoretta), joka ei sisällä arvonlisäveroa tai kuljetuskustannuksia. Tilasto kerätään kaikilta suurilta puunkorjuuyrityksiltä ja pk-yrityksiltä otannan perusteella. Luoteis-Venäjällä puun tuottajahintoja raportoivia yrityksiä on noin 40.

Tilastot: Rosstat

Luoteis-Venäjän puun tuottajahintoja ja tuotantomääriä palvelussa:  Roundwood Markets in the Baltic Sea Region

Sari Karvinen, Luke