Arponen, Heräjärvi, Kilpeläinen & Ylimartimo. 2008. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 67.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tyyppileimikoiden avulla Venäjältä Suomeen tuotavan koivutukkiraaka-aineen laatua ja verrattiin sitä kotimaiseen. Tyyppileimikoita pystymitattiin Karjalan tasavallan ja Leningradin alueilla. Pystymitattujen leimikoiden lisäksi tutkimukseen valittiin koe-erät Vologdan alueelta junapuuna toimitettavista koivutukeista. Lisäksi tutkittiin kotimaisista kakkosharvennusvaiheen viljelyrauduskoivikoista saatavaa vaneritukkia.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2078-0