Venäjän talouskehitysministeriön sivuilla on julkaistu Venäjän WTO-neuvotteluista vastaavan delegaation johtajan Maksim Medvedkovin Interfaxille antama haastattelu. Medvedkov toteaa, että puunviennin osalta tullaan ottamaan käyttöön tariffikiintiöt, kun WTO-sopimus astuu voimaan.
Kuusen vientikiintiö tulee olemaan yhteensä 6,2 milj. m³, josta EU alueen osuus 5,9 milj. m³ tullin ollessa 13 %. Männylle asetetaan 16 milj. m³ kiintiö, josta EU:n osuus on 3,6 milj. m³ ja kiintiön sisäinen tulli 15 %. EU:n ulkopuolelle vientitulli on Venäjän päätettävissä molempien puulajien osalta.
Jalostamattomalle koivulle ja haavalle ei aseteta kiintiötä, vientitulli on koivulle 7 % ja haavalle 5 %.