Venäjän uuden metsälain mukaisesti hakkuulupien myöntökäytäntö on lopetettu ja hakkuulupien tilalle tulee ilmoitusmenettely, jossa metsänvuokraaja tekee hakkuuilmoituksen. Uusi menettely voi astua voimaan vasta vuoden 2007 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla sen jälkeen, kun Venäjän hallitus, luonnonvarainministeriö ja subjektit ovat hyväksyneet tarvittavat asiakirjat.

Siksi Venäjän metsätalousvirasto on joulukuussa 2006 antanut subjekteissa toimiville metsäviranomaisille tehtävän huolehtia hakkuulupien myöntämisestä metsänvuokraajille, jotta metsäyhtiöiden työ voisi jatkua keskeytyksettä. Nyt lupia on myönnetty 83,5 milj. kuutiolle vuodelle 2007. Metsätalousviraston asiantuntijoiden arvion mukaan se kattaa siirtymäkauden puuntarpeen. Uuden metsälain voimaantulon aiheuttama siirtymäaika jatkuu 1.1.2008 saakka.

Kaiken kaikkiaan metsävaroja on vuodelle 2007 myönnetty käyttöön 174,6 milj. m³, joista 109,2 milj. m³ on vuokratuilla metsäalueilla, 23,1 milj. m³ huutokaupataan, 16,2 milj. m³ myydään kansalaisille ja budjettirahoitteisille tahoille sekä 26,1 milj. m³ annetaan harvennushakkuisiin.

Lähde: Luonnonvaraministeriö