Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2016. Vientimäärä kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta.

Venäjän puunvienti on vakiintunut 20 miljoonan kuutiometrin tasolle viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2016 Venäjältä vietiin ulkomaille teollisuuspuuta 20,1 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 63 prosenttia. Kasvua puunviennissä oli neljä prosenttia. Kiina oli suurin puun vientimaa, sinne päätyi 64 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 83 prosenttia havupuusta. Pääosa Kiinaan vietävästä puusta on havutukkia. Suomi oli toiseksi suurin vientimaa ja Suomen osuus viennistä oli 29 prosenttia. Suomeen viedystä teollisuuspuusta oli 74 prosenttia koivukuitupuuta.

Suomeen vietiin eniten teollisuuspuuta Pietarista, Vologdan ja Leningradin alueilta sekä Karjalan tasavallasta. Näiden alueiden osuus vientimäärästä oli 86 prosenttia.

Teollisuuspuun lisäksi Venäjältä vietiin kaksi miljoonaa tonnia poltto- ja jätepuuta sekä haketta. Pääosa tästä vietiin Luoteis-Venäjältä Suomeen.

Tilastolähteet: Rosstat, Venäjän tulli

Sari Karvinen, Luke