Venäjän metsäteollisuuden tuotanto jatkoi hidasta kasvuaan tammi-syyskuussa. Vahvimmassa kasvussa on puulevyjen, erityisesti vanerin ja lastulevyn tuotanto, joka ylitti yli 20 % :lla vuoden 2009 tammi-syyskuun lukemat. Muilta osin Venäjän metsäteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-syyskuussa 3-4 % hitaammin kuin Venäjän teollisuustuotanto keskimäärin. Paperin, sellun ja kartongin tuotannossa jäätiin niukasti viime vuoden syyyskuun tuotantoluvuista, mutta tammi-syyskuun tuotantomäärä osoitti kasvua viime vuodesta tapahtuneen.

Tammi-syyskuun tuotantomäärät verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon:

Sahatavara 14,1 milj. m3 (105 %)
Vaneri 2 milj. m3 (127 %)
Lastulevy 3,9 milj. m3 (121 %)
Kuitulevy 284 milj. m2 (108 %)
Sellu 4,3 milj. tonnia (104 %)
Paperi 3,4 milj. tonnia (104 %)
Kartonki 2,2 milj. tonnia (106 %)

Lähde:
Valtion tilastopalvelu Rosstat