Arviointiyritys Expert-RA järjesti joulukuussa Moskovassa pyöreän pöydän neuvottelun, jossa lähinnä metsäteollisuuden edustajat keskustelivat Venäjän metsäteollisuuden myyteistä ja totuuksista. Keskustelun pohjaksi Expert-RA julkaisi analyysin ”Venäjän metsäteollisuuden tila ja kehitys: Myytit ja todellisuus”, jonka keskeinen sisältö on seuraava:

Myytti 1: ”Metsäteollisuuskompleksi on Venäjän Klondyke”
Todellisuus: ”Skenaarion mukainen kehitys vaatii ylivoimaisia sijoituksia, joihin metsäteollisuus ei missään nimessä pysty. Nykyinen tilanne tuskin mahdollistaa venäläisten metsäyhtiöiden saada lujempaa jalansijaa maailmanmarkkinoilla, kotimaisilla markkinoilla taas kuluttajien kysyntä pysyy riittämättömänä.”

Myytti 2: ”Venäjän ehtymättömien metsävarojen saatavuus”
Todellisuus: ”Vaikka Venäjän metsät näyttävät olevan helposti hyödynnettävissä, niiden teollinen käyttö ei ole läheskään aina taloudellisesti kannattavaa. Vaatimukset lisätä puunkorjuun ympäristöystävällisyyttä johtavat kaikesta päätellen tulevaisuudessa teolliseen käyttöön soveltuvien metsävarojen supistumiseen.”

Myytti 3: ”Metsäteollisuuden kehitykseen saadaan sijoituksia teollisuuden muilta aloilta”
Todellisuus: ”Metsäyhtiöiden uudet omistajat pyrkivät pikemminkin valvomaan omia etujaan metsäalalla kuin sijoittamaan huomattavia varoja tuotantoon. Metsäalan liiketoiminnalla on omat erityispiirteensä ja tehokkaan johtamisen organisoinnissa on monenlaisia vaikeuksia.”

Myytti 4: ”Ulkomaiset yhtiöt tuovat venäläiseen metsäteollisuuteen mukanaan ajanmukaista metsäteknologiaa”
Todellisuus: ”Viime vuosina Venäjän metsäteollisuudessa syttyneet konsernien väliset sodat vaikuttavat ulkomaisiin sijoittajiin kylmän suihkun tavoin. Nykyään länsimaiset yhtiöt toteuttavat mieluummin suhteellisen halpoja ja nopeasti itsensä takaisin maksavia sijoituksia, joiden tavoitteena on vain vähäinen jalostusaste.”

Myytti 5: ”Jotta metsäteollisuuden toimintaa voitaisiin koordinoida tehokkaasti, on perustettava yhtenäinen siihen erikoistunut virasto”
Todellisuus: ”Metsäalan valtiollisen säännöstelyn kysymykset tuskin eroavat samantyyppisistä ongelmista, joita syntyy polttoaine-, metalli- tai kemianteollisuudessa, samalla kun niiden tehokas ratkaiseminen vaatii usein tavalla tai toisella kaikkia elinkeinoaloja koskevia toimia. Eri asia on, että hallitus ei ole vieläkään priorisoinut metsäalalla harjoitettavaa politiikkaansa.”

Myytti 6: ”Metsäteollisuus ja erityisesti sellu- ja paperiteollisuus tuottavat pysyvää vahinkoa ympäristölle”
Todellisuus: ”Nimenomaan metsäalan suuryritykset alkoivat ensimmäisinä Venäjällä tarkastella erillisen ympäristöpolitiikan toteuttamista liiketoimintastrategiansa yhtenä avaintekijänä. Ne sellu- ja paperitehtaat, joita on perinteisesti pidetty eniten ympäristöä saastuttavina, eivät lähemmin tarkasteltuina sellaisia olekaan.”

Lue lisää

Lähde: Expert-RA