Kahdeksantoista venäläisen metsäteollisuusliiton ja -yhdistyksen edustajaa ovat lähestyneet kirjeitse pääministeri Putinia pyytäen pikaisia muutoksia Venäjän rautatiereformiin, kirjoittaa Lesprom.ru. Kirjeessä todetaan, että maan metsäteollisuus on viime kuukausien aikana joutunut hätätilanteeseen, kun suuri määrä myymättömiä tuotteita on kertynyt yhtiöiden varastoihin.
Vieläkään ei ole onnistuttu purkamaan viime talven aikana kertyneitä raakapuuvarastoja. Sahatavaran tuotanto on käytännössä lamaannuksissa, koska valmista tavaraa ei saada lastattua vientiin. Puutavara altistuu sienitaudeille ja hyönteisten toukille. Kesähelteiden aikana raakapuuta pursuilevat varastot ovat suuri paloturvallisuusriski.
Toimitusongelmien lisäksi metsäteollisuudelle koituvat kustannukset valmiiden tuotteiden ja raaka-aineen rautatiekuljetuksista ovat kasvaneet nopeasti vuoden 2011 alusta alkaen.
Edellä mainituista seikoista johtuen tähänkin saakka vähäisellä katteella toimineesta mekaanisesta metsäteollisuudesta (puunkorjuu ja sahateollisuus) on tulossa raskaasti tappiollista. Tilanne on vaikein kaukana markkinoista sijaitsevilla metsävaltaisilla alueilla, kuten Irkutskin, Krasnojarskin ja Tomskin alueilla sekä Komin tasavallassa.
Kirjeen mukaan suurin syy metsäalan kuljetusongelmaan on rautateiden uudistamisesta aiheutunut koko järjestelmän toimimattomuus, joka on syntynyt valtion rautatieyhtiön vaunukaluston siirrosta yksityisten operaattoriyritysten omistukseen. Puutavara (raakapuu, sahatavara) on luokiteltu alhaisen kannattavuuden rahdiksi, joten puutavararahdin kuljettaminen ei ole taloudellisesti motivoivaa kuljetusyrityksille ja valtion rautateille.
Venäjän metsävaltaisten alueiden metsäteollisuusliittojen johtajien tapaamisessa Krasnojarskissa 29.6.2011 laadittiin parannusehdotuksia Venäjän rautatiereformiin ja esitettiin nämä ehdotukset Venäjän federaation hallitukselle.
Lähde: Lesprom.ru