Venäjältä tuotava kaikki havupuutavara tulee 1.3.2005 alkaen kasvinterveystarkastusten piiriin, kerrotaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) tiedotteessa. Tuonnin ehtona tulee olemaan mm. maahantuojien rekisteröityminen KTTK:n pitämään kasvinsuojelurekisteriin.

Terveystarkastukset tullaan tekemään ennen tavaran tullausta tai ennen tavaran vapaaseen liikkeeseen päästämistä rajanylityspaikoilla ja tavaran määränpäässä vastaanottajien varastotiloissa sekä välivarastoilla.

Tarkemmat tiedot: Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tiedote