Kosteudeltaan yli 22 prosenttiselle havusahatavaralle on määrätty vientitulli heinäkuun alusta alkaen. Tullin suuruus on 10 prosenttia tai vähintään 13 euroa kuutiometrille ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Vientitulli on asetettu myös tammesta valmistetulle sahatavaralle (10 %, vähintään 15 €/m3).

Pyökistä ja saarnesta valmistetun sahatavaran vientitulli nousee vähintään 50 euroon kuutiometrille (aikaisemmin 10 ja 12 €/m3).

Vientitullin on määrä rajoittaa jalostamattoman ja karkeasti jalostetun puun vientiä sahatavaran nimikkeen alla, hillitä hinnannousua sekä suunnata yrityksiä korkeamman jalostusasteen tuotteiden valmistukseen.

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö ehdottaa myös sahatavaran lisäämistä sisämarkkinoille tärkeisiin tuotteisiin, joille voidaan asettaa väliaikaisia vientirajoituksia ja -kieltoja. Taustalla on sahatavaran tuotantomäärän lasku ja hintojen jyrkkä nousu. Tammi-helmikuussa 2021 sahatavaran tuotantomäärä laski Venäjällä neljä prosenttia edellisvuodesta. Sisämarkkinoille myydyn sahatavaran hinta nousi 64 prosenttia ja vientihinta 32 prosenttia (helmikuu 2021 edellisvuoteen verrattuna). Asetusluonnokseen sisältyy sahatavaran (4407) lisäksi myös vaneri (4412).

Lähteet: Hallituksen asetus 15.5.2021 №737, asetusluonnos sisämarkkinoille tärkeiden tuotteiden päivityksestä