Metsäteollisuuden viikkolehti ”Ezhenedelnik lesopromyshlennika” kirjoittaa tullimaksujen muutosten vaikutuksesta metsäteollisuuteen. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava:

Talouskehityksen ministeri, ulkomaankaupan ja tullitariffipolitiikan neuvottelukunnan puheenjohtaja German Gref ilmoitti taannoin Venäjän hallituksen päättäneen laskea lehtipuusellun vientitullia 5 prosenttiin ja poistaa sellu- ja paperikoneiden tuontitullin. Alan asiantuntijoiden mielestä päätöksen läpivienti ei kuitenkaan juuri helpota Venäjän metsäteollisuutta.

Venäjän suuret metsäyhtiöt ovat jo vuosia vaatineet vientituotteiden tullien alentamista, koska Venäjällä ei ole riittävästi valkaistun sulfaattiselluloosaa käyttäviä tehtaita. Metsäteollisuudenharjoittajien mielestä vientitullien poistosta valtiolle kertyisi tuloja seuraavien kymmenen vuoden aikana noin 3 mrd. dollaria.

Bumpromin edustajan Sergei Vetshininin mielestä metsäala ei pääse kehittymään normaaliin tahtiin päätöksentekijöiden piintyneisyyden, rohkeuden puutteen ja päätösprosessin hitauden vuoksi. Sellun vientitullin alentaminen voi Ilim Pulpin Nikita Leonovin mukaan nostaa venäläisen sellun kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla, sillä parin viime vuoden aikana venäläistuottajat ovat kärsineet tappioita dollarin vahvan kurssin ja korkeiden kotimaankustannusten vuoksi.

Suurin osa lehtipuuselluntuottajista pitää tullin poistoa tai alentamista kuitenkin riittämättömänä. Vientitullin pitäisi seurata markkinatilannetta kuten Kanadassa, jossa vientitullitarkistus tehdään kerran kolmessa kuukaudessa eikä sitä heidän mielestään pitäisi muuttaa kerralla moneksi vuodeksi.

Arhbumin Dmitri Zylevin mukaan tullimaksun poiston hyötyvaikutuksia ei kannata vielä laskeskella. Ministeriö on useasti ennenkin ilmoittanut tarkastavansa sellun tulleja, mutta tariffit ovat kuitenkin aina jääneet ennalleen. Hänen mielestään ilmoitus otetaan vakavasti vasta, kun tullilaitos itse kertoo tariffien muutoksesta.

Zylev katsoo edelleen, että vaikka Euroopan markkinat ovatkin nyt kasvussa, Venäjän kotimarkkinoilla lehtipuusellusta saa paremman hinnan. Siksi Arkangelin sellu- ja paperikombinaatti onkin päättänyt jatkossa suunnata tuotteitaan enemmän kotimaahan. Ennen muutoksen toimeenpanoa vajaasta 20 000 sellutonnista noin 16 000 tonnia menee vientiin.

Tullimaksun poiston odotetaan vähän laskevan Eurooppaan myytävän sellun hintaa. Neusiedler Syktyvkarin pääjohtaja Rinat Starkovin mukaan hintojen aleneminen ei kuitenkaan heijastu tehtaan työhön. Neusiedler jalostaa tuottamansa sellun kokonaan Venäjälla, joten kaiken kaikkiaan Neusiedlerin pitäisi hyötyä tilanteesta. Yhtymän tehtailla käytetään tuontisellua, jonka hinta nyt laskee.

Grefin johtamassa kokouksessa päätettiin myös sellu- ja paperiteollisuuden, huonekaluteollisuuden sekä puukuitulevyteollisuuden laitteiden tuontitullin poistamisesta. Päätös on erittäin ajankohtainen, sillä yli 55 % venäläistehtaiden sellu- ja paperikoneista on uusittava ainakin osittain, noin 40 % kokonaan ja vain vajaat 10 % vastaa nykyaikaista teknistä tasoa. Vanhentuneilla laitteilla ei pystytä tuottamaan riittävän kilpailukykyistä selluloosaa.

Venäjän metsäteollisuuslaitetuotanto on pahassa kriisissä, suurin osa uusittavista laitteista ostetaan länsimaista, minkä vuoksi tuontitullien poistosta on keskusteltu jo pitkään. Sergei Vetshininin mukaan metsäteollisuuden tilanteen tasapainottamiseksi kaikkien pitkälle jalostettujen tuotteiden vientitullit olisi poistettava ja nostettava raaka-aineen vientitulleja. Puolittaisilla toimenpiteillä ei pitkälle päästä ja siksi metsäalan kehittämiksi tarvittaisiin moniulotteisempia, mm. verotukseen kohdistuvia toimenpiteitä.

Lähde: Ezhenedelnik lesopromyshlennika, Nro 61