Ilim Pulp on tyytyväinen tuloksiin, jotka se on saavuttanut lisäämällä hakkuissaan tavaralajimenelmän käyttöä. Yhtiöön kuuluva, yksinomaan tavaralajimenetelmällä puuta korjaava hakkuuyritys IlimSibLesTehno teki lokakuussa tuloksen, joka kestää kansainvälisen vertailun. Kaikkiaan yritys korjasi 37 000 m3 puuta, mikä on koneketjua kohti yli 7 400 m3 ja yhtä työtekijää kohti yli 1 000 m3 puuta kuukaudessa.

Yhtiön Puunkorjuun ja -jalostuksen kehittämisosaston päällikön Viktor Chirkovin mukaan tulos osoittaa, että Ilim Pulp on ollut oikealla tiellä lisätessään tavaralajimenetelmän käyttöä. Yhtiö investoi viime vuonna huomattavan summan Timberjackin korjuukalustoon.

Tällä hetkellä Ilim Pulpilla on hallussaan Venäjän suurin tavaralajimenetelmälle suunniteltu metsäkonekanta. Lokakuun lopussa yhtiön korjuuyritykset hakkasivat tavaralajimenetelmällä puuta seuraavasti: IlimSeverLes (Kotlas) 45,9 % kaikista hakkuista, UliLe (Bratsk) 10,2 % ja Ust-Ilimskin metsäteollisuuskombinaattiin kuuluvat korjuuyritykset 9,1 %.

Lähde: Ilim Pulp