Solombalalesin johtaja esitteli yrityksen kehityssuunnitelmia holdingyhtiön viisivuotisjuhlissa. Puunkorjuuta kehitetään edelleen ja koneita uusitaan, tavoitteena 1,75 miljoonan kuutiometrin vuosittaiset hakkuut.
Solombalan sahalla aloitettu uuden sahalinjan rakennustyö saatetaan päätökseen ja seuraavana on suunnitteilla 650 milj. ruplan (17 milj. €) investointi sahatavaran jatkojalostukseen.
Holdingyhtiöön kuuluvaa Solombalan sellu- ja paperitehdasta modernisoidaan ja seuraavan viiden vuoden aikana on tarkoitus aloittaa uuden sellutehtaan rakentamisen suunnittelu. Uusi tehdas tulee Solombalan tehtaan alueelle ja sen kapasiteetti tulee olemaan 400 000 t markkinasellua eli puolet nykyistä tuotantoa enemmän. Investoinnin suuruus on 420 milj. USD. Jatkossa tehtaan tuotantoa on mahdollista laajentaa kraflaineriin.
Solombalales-ryhmään kuuluu kuusi korjuuyritystä Arkangelin alueella ja kaksi logistiikkayritystä Vologdan alueella. Arkangelissa sijaitseva Solombalan saha tuottaa vientisahatavaraa, sen vuotuinen raaka-aineen jalostuskapasiteetti on 700 000 m³ tukkia. Solombalan sellu- ja paperitehdas tuottaa valkaisematonta havusulfaattisellua, vuosikapasiteetti on 240 000 t. Lisäksi tehdas tuottaa pieniä määriä pakkauspaperia ja raakamäntyöljyä.
Lähde: Solombalales