Eräs Karjalan suurimmista puunkorjuuyrityksistä, Shujales, on siirtynyt lehtipuusta pääosin havupuun hakkuisiin, kirjoittaa Karjalan Sanomat. Prääsän piirissä toimivalle yritykselle, jonka vuotuinen puunkorjuumäärä on yli 300 000 m³, muutos oli toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätön, sillä aliurakoitsijoista oli suuri pula ja koivupuuta jouduttiin puutullien heikentämän kysynnän vuoksi hakkaamaan pelkästään polttopuukäyttöön.

Lähde: Karjalan Sanomat 5.5.2010