Segezha Group, Venäjän talouskehitysministeriö ja Karjalan tasavalta ovat allekirjoittaneet investointisuojasopimuksen kahdelle Karjalan investointiprojektille. Karjalaan suunnitellaan rakennettavan sellutehdas, jonka kapasiteetti on 850 000 tonnia markkinasellua. Investoinnin suuruus on 100 miljardia ruplaa (1,1 mrd €*). Toinen projekti sisältää Segezhan sellu- ja paperitehtaan tuotannon modernisoinnin. Investoinnin suuruus on noin seitsemän miljardia ruplaa (78 milj. €*) ja sen myötä tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa 420 000 tonniin vuonna 2022 (nyk. 360 000 t).

Segezha Group on saanut investointisuojasopimuksen myös Vologdan alueella sijaitsevan Sokolin sellu- ja paperitehtaan modernisoinnille. Sokolin tehtaaseen on määrä tehdä 11 miljardin ruplan (122 milj. €*) investointi, jolla rasvankestävän voimapaperin tuotantoa lisätään 80 000 tonniin nykyisestä 20 000 tonnista.

Investointisuojasopimus on vuonna 2020 voimaan astunut tukimekanismi, jonka puitteissa valtio kattaa investoinnin toteuttamiselle välttämättömän infrastruktuurin rakentamiskustannuksia. Lisäksi valtio myöntää investointilainoille korkotukea. Mekanismi sisältää myös nk. vakaussopimuksen, jolla taataan tiettyjen verojen sekä maankäytön ja kaavoituksen ehtojen säilyminen muuttumattomana. Vakaussopimuksen voimassaoloaika riippuu investoinnin suuruudesta ja on enimmillään 20 vuotta.

Puutuoteteollisuudessa Segezha Groupin viimeisimmät investoinnit on tehty muun muassa ristiinliimatun massiivipuun (CLT) ja vanerin tuotantoon. Vologdan alueella käynnistettiin joulukuussa Sokol CLT -tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on 50 000 kuutiometriä. Kostroman alueella rakennetaan Galichin vaneritehdasta, jonka laitetoimitukset alkoivat viime vuoden lopussa. Tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 125 000 kuutiometriä ja sen on määrä käynnistyä tämän vuoden aikana. Galichin tehtaan myötä Segezha Groupin vanerintuotanto kasvaa 320 000 kuutiometriin.

Lähteet: Segezha Group uutinen 1, uutinen 2, uutinen 3uutinen 4government.ru, garant.ru

* 1 € = 90 RUB

 

Aikaisemmin aiheesta:

3.10.2019 Raute toimittajaksi Segezha Groupin uudelle vaneritehtaalle Kostroman alueella

7.8.2019 Segezha Groupin investointiprojekti käynnistyi Karjalassa