Komin tasavallan johdon lehdistöpalvelusta ilmoitettiin Prime-Tass-tietotoimistolle, että pietarilainen ZAO Inok aikoo sijoittaa 17 milj. USD Komiin rakennettavaan puunjalostustehtaaseen. Hankkeen toteuttamiseksi Inok perustaa tytäryhtiön OOO Troitsko-Petshoran puunjalostustehtaan.

Kahden vuoden kuluessa yhtiö aikoo kehittää puunkorjuuta ja rakentaa tehtaan, joka tuottaa vuodessa 180 000 m³ vientisahatavaraa, 20 000 m³ muuta sahatavaraa Venäjän markkinoille, 120 000 m³ haketta ja 40 000 m³ biopolttoainetta.

Lehdistöpalvelusta todettiin, että Komin hallituksen talousvirasto on valmistellut sahahanketta Inokin kanssa syyskuusta 2003 lähtien. Luoteis-Venäjän suurin sahatavaranviejä ZAO Inok on perustettu 1994. Se harjoittaa puutavaran tukkukauppaa ja tuottaa sahatavaraa, kirjoittaa Prime-Tass.

Lähde: Prime-Tass Severo-Zapad