Ruukki Group Oyj tiedotti helmikuussa 2007 sahaa ja kemi-mekaanista markkinamassatehdasta (BCTMP) koskevasta investointisopimuksesta. Nyt sovitun laajennuksen mukaisesti yhtiöllä on mahdollisuus investoida joko vuotuiselta tuotantokapasiteetiltaan 800 000 tonnin kemialliseen sellutehtaaseen (BKP, bleached kraft pulp) tai vaihtoehtoisesti jo aikaisemmin sovittuun BCTMP-tehtaaseen.

Ruukki Group arvioi BKP-sellutehtaan ja sahan sekä tarvittavien hakkuu- ja kuljetuskoneiden kokonaisinvestointien olevan yhteensä noin 1,1 miljardia euroa. Sellutehtaan lopullinen tekninen toteutustapa ja tuotantokapasiteetin määrä vaikuttavat merkittävästi kokonaisinvestoinnin määrään.

Investointisopimuksen laajentamisen ei oleteta merkittävästi muuttavan aikataulua. Sahan on arvioitu aloittavan tuotantonsa vuoden 2008 lopussa ja sellutehtaan vuoden 2010 lopussa. Sellutehtaan ja sahan suunniteltu sijaintipaikka on Manturovon kaupunki Kostroman alueella. Ympäristö ja muita viranomaislupia koskevat päätökset on vielä saamatta.

Lähde: Ruukki Group Oyj:n pörssitiedote

Yhtiön aikaisemmat tiedotteet aiheesta:
Ruukki Groupin Kostroman investointisopimukset rekisteröity,
Ruukki Group sopimukseen Kostroman alueen metsävarantojen jalostamisesta Venäjällä