Toukokuun alussa Petroskoissa aloitti toimintansa puutaloelementtejä valmistava tehdas Karelia-Profil. Yrityksen perusteellinen saneeraus käynnistettiin vuonna 2005 ja tasavallan hallituksen myötävaikutuksella käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena oli luoda yrityksestä puutaloelementtejä valmistava tehdas.

Hallituksen myöntämän 39 miljoonan ruplan investointilainan ja yrityksen omarahoituksen turvin Karelia-Profil on onnistunut luomaan puitteet nykyaikaiseen tuotantoon. Tehtaan tuotteita tullaan myymään mm. Britanniaan. Siellä tärkein tuotteiden ostaja on suuri skotlantilainen talonrakennusyhtiö Walker Timber.

Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on 50 koottavaa taloa kuukaudessa ja mikäli kysyntää riittää yritys pystyy laajentamaan tuotantoaan. Toisen höylälinjan asentamisen jälkeen tehdas pystyy tuottamaan 3000 kuutiometriä valmiita tuotteitta.

Yritys pyrkii hyödyntämään myös tuotantonsa jätteet ja tulee käyttämään ne pellettien valmistukseen.

Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov kehotti yritystä toimimaan yhteistyössä viranomaisten ja rahoituslaitosten kanssa tasavallan omakotitalomarkkinoiden valtaamiseksi. Katanandovin mielestä tulisi mainosmielessä pystyttää muutama mallitalo Petroskoihin ja tasavallan muutamiin hallintopiireihin, olisi arvioitava rakentamisen kannattavuus ja puutalojen kysyntää kuluttajien keskuudessa.

Karjalan päämiehen mielestä tasavaltaan olisi rakennettava nykyistä enemmän puisia omakotitaloja. Tämä jouduttaisi samalla valtakunnallisen ”Kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista” – asumisprojektin toteuttamista ja olisi hyvänä esimerkkinä Venäjän muillekin metsäisille seuduille.

Lähteet: Karjalan hallituksen kotisivut artikkeli 1 ja artikkeli 2