Arkangelin alueen kokonaisvientimäärä on kasvanut tammi-syyskuun 2003 aikana 11 % verrattuna viime vuoteen. Kasvu johtuu pääasiassa öljytuotteiden viennin lisääntymisestä. Raakapuun vienti on vähentynyt. Kyseisellä jaksolla vietiin 71 000 m3 raakapuuta, mikä on noin 43 % vähemmän kuin viime vuonna. Viennin määrän odotetaan edelleen vähenevän, jos suunnitellut vientitullien korotukset astuvat voimaan. Sahatavaraa alueelta vietiin ulkomaille alkuvuoden aikana 1,1 milj. m3, kuitulevyjä 13 400 tonnia, sellua 432 800 tonnia, paperia ja kartonkia 304 200 tonnia sekä vaneria 39 000 m3.

Lähde: IA Regnum