Vuonna 2004 tuotiin puuta Suomeen yhteensä 16,9 miljoonaa kuutiometriä. Venäjän osuus oli 83 % eli 14 milj. m³, muita tuontimaita olivat mm. Viro, Latvia ja Britannia. Venäjältä tuodusta puumäärästä oli tukkipuuta noin kolmannes. Havu- ja lehtipuiden osuus on lähes samansuuruinen kokonaismäärästä.

Tilasto

Lähde: Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu