Metsäntutkimuslaitoksen tietojen mukaan puun tuonti Venäjältä vuonna 2003 oli 13,5 milj. m3. Tuodusta raakapuusta 45 % oli havupuuta ja 49 % lehtipuuta, loput polttopuuta ja haketta. Tukkipuun osuus koko tuonnista oli 33 %.