Tammikuussa 2009 Suomeen tuotiin vain 0,7 miljoonaan kuutiometriä puuta, mikä oli pienin kuukausituonti yhteentoista vuoteen, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Samalla tuonnin puutavaralajijakauma muuttui.

Tammikuun puun tuonnista oli peräisin Venäjältä 48 prosenttia (0,3 milj. m³). Latvian osuus tuonnista oli 19 prosenttia ja Ruotsin 9 prosenttia. Puutavaralajeista tammikuussa tuotiin eniten haketta (0,2 milj. m³). Koivukuitupuun tuonti väheni voimakkaasti jääden vain 0,1 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuonna koivukuitupuuta tuotiin keskimäärin 0,6 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa.

Lähde: Metla, Metsätilastotiedote 12/2009