Suomeen tuotiin joulukuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metla. Koko vuonna 2010 puun tuonti nousi 12,2 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli kolmanneksen enemmän taantumavuotta 2009. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta jäi 19 prosenttiin eli suunnilleen edellisvuoden tasolle, kun osuus on 2000-luvulla ollut keskimäärin 24 prosenttia. Venäläisen puun osuus metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 12 prosenttia eli pienin 2000-luvulla.

Suomeen vuonna 2010 tuodusta puusta 61 % oli lähtöisin Venäjältä. Baltian maiden osuus oli 30 prosenttia.

Puutavaralajeista Suomeen tuotiin edellisvuoden tapaan eniten haketta (4,3 milj. m³). Koivukuitupuun tuonti yli kaksinkertaistui edellisvuoden rajun pudotuksen jälkeen päätyen 4,0 miljoonaan kuutiometriin.

Lue koko Metsätilastotiedote