Suomeen tuotiin 9,77 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuonna 2016. Puun tuonnin määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttia. Tuontipuusta 85 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 9 prosenttia Virosta ja 4 prosenttia Latviasta. Puutavaralajeista eniten tuotiin koivukuitupuuta (4,62 milj. m³) ja haketta (2,5 milj. m³).

Lähde: Luke

Päivitetty tilasto puuntuonnista Venäjältä löytyy täältä.