Puuta tuotiin tammi–elokuussa Suomeen 13,5 miljoonaa kuutiometriä, 21 % enemmän kuin vuotta aiemmin, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Puun tuonti on ollut kasvussa koko kuluvan vuoden ajan.

Elokuussa Suomeen tuotiin 1,9 miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellista puuta. Tuonti painottuu yhä enemmän kuitupuuhun ja hakkeeseen. Elokuussa tukin osuus tuonnista (8 %) jäi kaikkein vähäisimmäksi vuosien 2002–08 aikana. Tukkia tuotiin elokuussa vain 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta elokuun tuonnista oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä ja haketta 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–elokuussa tuodusta puusta 62 prosenttia (8,4 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Ruotsista (1,4 milj. m³).

Tuontipuun reaalihinnat olivat elokuussa laskussa. Eniten halpeni hake, jonka reaalihinta laski edelliskuukaudesta 6 prosenttia. Mänty- ja koivutukin hinta aleni 5 prosentilla. Puun tuontihinnat ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla verrattuna aikaan ennen vuoden 2007 hintojen nousua.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 41/2008, 5.11.2008