Metsätieteen aikakauskirja 3–4/2016

Suomalaisten puun ostajien ja venäläisten puun myyjien haastattelututkimus tarkastelee LuoteisVenäjän puumarkkinoiden nykytilaa ja arvioi politiikkatoimien vaikutuksia.

Suomalaiset ostajat täydentävät venäläisellä puulla kotimaan puunhankintaa ja venäläiset myyvät Suomeen puuta, jolle ei ole Venäjällä kysyntää. Puukauppaa tehdään vakiintuneiden kumppanien kanssa, ja toimijat ovat tottuneita raskaaseen byrokratiaan. Markkinoilla ei ole tilaa laittomuuksille tiukan ulkomaankaupan sääntelyn, metsäsertifioinnin ja puun alkuperän seurannan vuoksi. Puun hinta muodostuu markkinoilla, ja puusta on kovin kilpailu jalostuslaitosten sekä Suomen rajan läheisyydessä. Puun toimitusvarmuus on kohtuullinen, aikataulut ja puumäärät toteutuvat yleensä sovitusti. Toimitusvarmuutta haittaavat sääolot, heikko infrastruktuuri, poliittiset päätökset sekä viranomaistoimintaan liittyvät vaatimukset, jotka ovat myös puumarkkinoiden merkittävimpiä haasteita.

Suomalaisille ostajille suurimmat ongelmat, ja myös tulevien muutosten aiheuttajat, ovat valtiovallan odottamattomat päätökset ja yleinen epävarmuus. Metsäteollisuuden investointien ei uskota vaikuttavan puun kysyntään, myöskään puumarkkinoiden läpinäkyvyyden ja vakauden lisäämiseen tähtäävillä politiikkatoimilla ei ole suurta vaikutusta.

Lue koko artikkeli: http://www.metla.fi/aikakauskirja/full/ff16/ff163139.pdf