Metso toimittaa useita automaatiojärjestelmiä sekä olemassa olevien järjestelmien päivityksiä Mondi Syktyvkarin sellu- ja paperitehtaalle Venäjälle, tiedottaa yhtiö. Toimitus tapahtuu osana mittavaa modernisointiprojektia.

Mondi Syktyvkar on yksi Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden suurimmista tuottajista. Tehtaalla on kolme paperikonetta ja yksi kartonkikone. Modernisointi-projektin lähtökohtana on alentaa tuotantokustannuksia ja parantaa tuotannon tehokkuutta ympäristönäkökohdat huomioiden. Projekti toteutetaan vuosina 2008–2010.

Lähde: Metso Automation