Venäjän tullin tietojen mukaan puun ja metsäteollisuuden tuotteiden osuus ulkomaanviennistä vuonna 2006 oli 3,1 %. Sahatavaran vienti kasvoi viime vuonna 2,2 % ja raakapuun vienti 6,5 % edellisvuoteen verrattuna. Sanomalehtipaperin vienti väheni 6,2 % ja vanerin 1,2 %.

Lähde: Venäjän tullin tilastotiedote ja vientitilasto 2006