Venäjän teollisuusministeriö on julkaissut metsäteollisuuden keskeisimpien tuotteiden tuotantolukuja alkuvuodelle. Tammi-elokuussa 2006 puunjalostuksen ja puutuotteiden tuotanto ylitti 2,1 %:lla edellisvuoden vastaavan ajankohdan tunnusluvut. Sellu- ja paperituotanto kasvoi 4,9 %.

Tärkeimpien tuotteiden tuotanto:

Alkuvuodesta sahatavaratuotanto väheni huonojen säiden ja puunkorjuun vähenemisen vuoksi, mutta vähitellen on alettu päästä vakaammalle tasolle. Sahatavaratuotannon kasvuun on oleellisesti vaikuttanut 1.6.2006 voimaantullut presidentin asetus raakapuun vientitullin nostamisesta (nro 158, 24.3.2006). Jalostamattoman puun viennin väheneminen on nostanut sahojen raaka-ainevarastoja.

Puukuitulevyjen tuotannon lasku johtuu huonekalutehtaiden siirtymisestä MDF-levyjen käyttöön MDF-levyvalmistuksen alettua Kostroman alueella ja Komissa vuonna 2005.

Lähde: Minpromenergo