Maailman kauppajärjestö WTO (World Trade Organization) toteaa Venäjän soveltamien paperi- ja kartonkituotteiden 15 tai 10 prosentin tuontitullien olleen WTO-sitoumusten vastaisia. WTO kehottaa Venäjää alentamaan enimmäistuontitullit viiden prosentin tasolle. Tullin aleneminen koskee kuutta metsäteollisuustuotteiden tuoteryhmää.

Suomen metsäteollisuuden viennin arvo Venäjälle vuonna 2015 oli yli 400 miljoonaa euroa. Suurin osa viennistä oli paperi- ja kartonkituotteita. Tullien alenemisen positiivinen kustannusvaikutus on merkittävä. Osaa tuontitulleista on alennettu asteittain jo aiemmin.

Kyseessä on ensimmäinen tapaus, kun WTO on asettunut Venäjällä vallitsevia käytäntöjä vastaan. Päätös riitauttaa paperi- ja kartonkituotteiden tuontitullit tehtiin Metsäteollisuus ry:n hallituksen työvaliokunnassa toukokuussa 2014. Tämä päätös johti edelleen EU-komission toimiin riitauttaa Venäjän tuontitullit WTO-sopimuksen vastaisina.

Vaikka Venäjä myönsi tietyille tuoteryhmille määräaikaisia alennuksia tullitasoihin, Metsäteollisuus ry:n tavoite on ollut koko ajan julkaistujen WTO-sopimusehtojen noudattaminen. Venäjällä on oikeus valittaa päätöksestä 60 päivän aikana.

Lähde: Metsäteollisuus ry

WTO-paneelin päätös: https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/485r_e.htm

Aikaisemmin aiheesta: 27.02.2015 EU pyytää WTO-paneelin ratkaisua Venäjän ylisuuriin tullimaksuihin