Venäjän tullivirasto on luvannut mitätöidä vuoden 2009 alussa voimaan tulleen tullikoodiasetuksen (nro 1162) muutamia kohtia, jotka ovat hankaloittaneet puunviejien toimintaa, kirjoittaa Vologdan alueen kuvernöörin lehdistöpalvelu. Kuvernööri Vjatsheslav Pozgaljovin on ottanut asian useita kertoja esille Venäjän hallituksen metsäsektorin kehitysneuvostossa.

Asetuksen mukaan 1.1.2009 alkaen raakapuun tullikoodit muuttuivat 10-merkkisistä 14-merkkisiksi. 27 tavaranimikkeen tilalle tuli 3 315, mikä käytännössä osoittautui hankalasti toteutettavaksi ja oli myös voimassaolevien standardien vastaista.

Venäjän tulliviraston päätöksen toimeenpano hankaloitti raakapuun lajittelua huomattavasi, koska lajittelu- ja kuormauspaikoilla oli tehtävä muutostöitä. Raakapuun lajittelemiseksi uusien vaatimusten mukaisesti puutavaralajeittain olisi rakennettava nykyistä 15 kertaa suurempi lajittelulinja. Kun aikaisemmin laivan valmisteluun, puutavaran lajitteluun ja lastaukseen vientiä varten tarvittiin 2 päivää, niin tulliviraston vaatimusten myötä lastausaika piteni 10 – 11 päivään. Lisäksi vaatimukset lisäsivät lastin lähettäjien kustannuksia.

Lähde: Vologdan alueen kuvernöörin lehdistöpalvelu

Aikaisempi uutinen aiheesta: 31.10.2008 Muutoksia tullikoodeihin