Luonnonvaraministeri Juri Trutnev ja metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin ovat heinäkuussa käyneet neuvotteluja Stora Enson varajohtajan Arno Pelkosen kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin mahdollisuutta rakentaa uusi sellutehdas Venäjän alueelle. Vostok 2010 –nimisen hankkeen arvo on 1 mrd. euroa, sellun tuotantokapasiteetti 1 milj. tonnia vuodessa ja liikevaihto 500 milj. euroa.

Tehtaalle etsitään tonttia kolmelta alueelta: Komista, Kirovin alueelta ja Permin alueelta. Tehtaan vuosittainen havupuun tarve on 7 milj. tonnia.
Luonnonvaraministeri totesi Stora Enson ensimmäisenä skandinaavisena yhtiönä reagoineen luonnonvaraministeriön vetoomukseen käyttää Venäjää muuhunkin kuin raaka-aineen hankkimiseen. Valtuuksiensa rajoissa ministeriö on valmis tutkimaan tehdyt esitykset ja auttamaan jokaista sijoittajaa.

Metsävirasto puolestaan on valmis tekemään Stora Enson kanssa sopimuksen skandinaavisten metsätalousmenetelmien hyväksymisestä, jotta ne saadaan otetuksi käyttöön alueella, jolla Vostok 2010 toteutetaan.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu

Greenpeace esitti heti huolensa suunnitelmien vaikutuksesta ympäristölle:

Venäjän Greenpeacen mukaan kaksi esille tuodusta kolmesta vaihtoehdosta olivat ympäristölle haitallisia, koska ne edellyttävät Venäjän Pohjolan arvokkaimpien säilyneiden metsien hakkuuta.

Tämän vuoksi Venäjän Greenpeace lähetti Stora Enson Venäjän edustustoon tiedustelun siitä, kuinka vakavissaan yhtiö on rakentamassa sellutehdasta alueille (Komiin ja Permin alueelle), joilla luonnontilaiset metsät voivat tulla rakennushankeen seurauksena hakatuiksi.

Yhtiön vastauksessa kerrottiin, että päätöksiä investoinneista ja sijoituspaikoista ei vielä ole tehty. Stora Enso aikoo toimia vanhojen metsien säilyttämisperiaatteiden mukaisesti eikä aio hankkia puuta vanhojen metsien alueilta riippumatta siitä, millaisia päätöksiä tehdään. Sekä ympäristövaikutukset että sosiaaliset vaikutukset selvitetään tarkkaan ennen kaikkien hankkeiden aloittamista.

Lähde: Greenpeacen metsäfoorumi