Metsäteollisuuden voitto Leningradin alueella oli viime vuonna 4 miljardia ruplaa, kertoo Leningradin alueen luonnonvarojen komitean vt. puheenjohtaja Aleksei Eglit. Puukorjuumäärä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2009 verrattuna. Vuonna 2010 korjattiin 6,2 miljoonaa kuutiometriä, kun vuonna 2009 määrä oli 3,9 miljoonaa. Aleksei Eglitin mukaan luvut osoittavat, että metsäala on selviytynyt kriisistä. Tämän vahvistavat myös muut luvut.

Metsänkäyttömaksuista saatavien tulojen analyysi osoittaa, että suurin osa tuloista – 51 % – tulee puunkorjuusta metsäpalstoilta. Toiseksi eniten tuloja (19 %) saadaan metsien virkistyskäytöstä. 16 % tuloista tulee metsäalan vuokraamisesta teiden, putkistojen, tietoliikennelinjojen ja muiden linjojen rakentamista ja saneeraamista varten. Loput 14 % tuloista muodostuu muista metsänkäytön muodoista.

Tällä hetkellä Leningradin alueella on voimassa yli tuhat erilaisiin käyttötarkoituksiin solmittuja metsänvuokrasopimuksia. Suurin osa niistä (391 sopimusta) kohdistuu metsän virkistyskäyttöön. Puunkorjuuta varten tehdyt 229 vuokrasopimusta kattavat 94 % kokonaishakkuusta.

Metsän vuokraajilta on peritty ahkerasti rästissä olevia vuokramaksuja. Luonnonvarojen komitean vt. puheenjohtaja kiinnitti erityisesti huomiota metsänuudistamiseen. Hänen mukaansa viljeltyjä taimia on riittävästi. Puun siemeniä riittää kahden vuoden tarpeeseen. Tämä on erittäin tärkeää, sillä siemeniä ei ole myynnissä, vaan metsänvuokraajien on itse kerättävä niitä.

Yhteenvedossaan Aleksei Eglit huomautti, että laittomat hakkuut ovat vähentyneet 58 %:lla vuoteen 2009 verrattuna (62 500 kuutiometristä 27 200 kuutiometriin) ja 71 %:lla vuoteen 2008 verrattuna. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa riitä, vaan tänä vuonna laittomien hakkuiden karsimiseksi otetaan käyttöön voimakkaampia toimenpiteitä.

Lähde: Leningradin aluehallinnon nettisivut