Ilim Pulp investoi viime vuonna Kotlaksen sellu- ja paperitehtaan (Arkangelin alue) tuotantokapasiteetin ja infrastruktuurin kehittämiseen reilut 1 mrd. ruplaa, tiedottaa yhtiö. Valtaosa toteutettavista hankkeista on monivuotisia.

Viime vuoden tärkein hanke oli haihdutusaseman rakennustyön jatkaminen. Hankkeen kokonaisarvo on 30 milj. USD ja merkitykseltään se ylittää kloorittoman valkaisun käyttöönoton. Uuden haihdutusaseman käyttöönoton myötä tuotantomääriä pystytään nostamaan ja ratkaisemaan joukko hankalia tuotannollisia ja ekologisia kysymyksiä. Tuotannollisista tällainen on mm. puoliselluloosan valmistus. Rakennustyöt on määrä saada päätökseen loppuvuodesta 2007. Lisäksi on tehty pienempiä investointeja vaativia laitteistojen modernisointeja.

Lähde: Ilim Pulp