Venäjän hallitus on myöntänyt Kontupohjalle sosiaalis-taloudellisen kehityksen erityisalueen statuksen (Территория опережающего социально-экономического развития). Erityisalueen tavoitteena on monipuolistaa kaupungin taloutta ja vähentää riippuvuutta Kontupohjan sellu- ja paperitehtaasta sekä houkutella investointeja ja luoda uusia työpaikkoja.

Erityisalueen yritykset saavat vapautuksen maa- ja omaisuusverosta ja voittoveroa alennetaan viiteen prosenttiin (perustaso 20 %). Lisäksi myönnetään nelinkertainen alennus pakollisiin työnantajamaksuihin.

Karjalan hallitus on allekirjoittanut yritysten kanssa raamisopimukset kuuden investointiprojektin toteuttamisesta. Projektien aiheina ovat graniitin jalostus, puunjalostus, basalttikuidun tuotanto, kalanjalostus ja renkaiden hyödyntäminen pinnoitteena.

Lähteet: Venäjän hallitus, Karjalan hallinto, Verovirasto