DOK Kalevala on aloittanut OSB-levyn valmistuksen koivusta. Ensimmäinen testierä valmistui syyskuun alussa, ja levyn laatu täyttää kaikki kansainväliset vaatimukset. Edessä on teknisiä muutoksia tuotantolinjaan, jotta koivulevy saadaan massatuotantoon. Alustavien arvioiden mukaan tehdas voisi käyttää 500 000 kuutiometriä koivukuitupuuta tuotannon laajentamisen jälkeen. Muutoksen taustalla on tavoite lisätä paikallista kysyntää koivukuitupuulle.

Vuonna 2016 Karjalassa korjattiin puuta 6,7 miljoonaa kuutiometriä, josta hieman alle neljännes eli noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä oli lehtipuuta. Ulkomaille vietiin 560 000 kuutiometriä lehtipuuta, josta pääosa oli Suomeen vietyä koivukuitua.

Lähteet: DOK Kalevala, Venäjän tulli, Fedstat.ru, Rosstat