Karjalan päämiehen Aleksander Hudilaisen mukaan tasavallassa on lähitulevaisuuden tavoitteena lisätä hakkuiden määrää nykyisestä 5 miljoonasta kuutiometristä 9-10 miljoonaan. Nykyinen puunkorjuumäärä ei riitä tyydyttämään alueen puunjalostusteollisuuden tarpeita ja mm. sellutehtaat joutuvat tuomaan puuta muilta Venäjän alueilta.

Karjalan tasavallan osittain omistaman Karellespromin rooli kehityksessä on tärkeä. Yritys on saanut uuden johtajan Nikolai Gubitšin, joka on Hudilaisen mukaan tehokas manageri. Gubitš toimi aikaisemmin pellettituotannon johtajana Vyborgskaja tselluljoza-yrityksessä Leningradin alueella. Karellespromin toimintaa aiotaan tehostaa investoimalla metsäkoneisiin ja rakentamalla vuokratuille metsäalueille uusia teitä. Vuoden 2013 tavoitteena on nostaa puunkorjuumäärä 1,2 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2011 Karellespromin toteutuneet hakkuut olivat 0,58 miljoonaa kuutiometriä. Puuta luvataan myydä vain Karjalan omille puunjalostajille.

Metsäteollisuus on yksi Karjalan tärkeimmistä aloista ja investointihankkeille luvataan tukea aluehallinnon taholta. Hallituksen kehittämisohjelmassa tuettaviksi hankkeiksi mainitaan mm. Kontupohjan ja Segežan sellu- ja paperitehtaiden sekä Pitkärannan sellutehtaan modernisointi, OSB-levytehtaan käynnistäminen, Investlesprom-konserniin kuuluvien puunjalostuslaitosten modernisointi, Soloman sahan kapasiteetin kasvattaminen, Setlesin tuotannon laajentaminen, huonekalutuotannon aloittaminen IKEA:lle, sahatavaran ja jatkojalosteiden tuotanto FinTek-yrityksessä Kostamuksessa sekä vanerin tuotannon kehittäminen.

Lähteet: Karjalan tasavallan nettisivut, Forest-Karelia.ru_1, Forest-Karelia.ru_2, Karellespromin vuosiraportti 2011