Karjalan tasavallan metsäministeri Vladimir Jurjev kertoo tasavallassa toimivien metsäteollisuusyritysten tilanteesta hallituksen www-sivuilla. Jurjevin mukaan ministeriö valvoo jatkuvasti 22 suurinta puunjalostusyritystä ja 23 puunkorjuuyritystä, jotka tekevät yli 80 prosenttia hakkuista.

Tällä hetkellä toiminnassa on 14 sahaa. Vuoden alusta niitä oli 12, mutta kaksi sahaa on käynnistänyt toimintansa: ”Auer i Varlen zavod” Shalassa ja ”Kongopozhkij lesoeksportnyj zavod”, joka toimii yhdessä Aunuksen sahan kanssa. Näiden kahden sahan on määrä tuottaa vuodessa 300 000 kuutiometriä sahatavaraa eli lähes 40 prosenttia Karjalan tuotantomääristä. Pegas International ja Setles ovat myös käynnistämässä toimintaansa seisokin jälkeen.

Levytehdas OAO Karjalan DSP:n odotetaan käynnistyvän tammikuun lopussa. Tehdas pysäytettiin varastojen ylitarjonnan vuoksi, mutta tammikuussa aletaan toteuttaa tilauksia. Samalla yrityksen johto etsii lisämarkkinoita. Vuoden alussa on aikomus ottaa käyttöön lastulevyn laminointilinja ja tehtaalle suunnitellaan hankittavan myös koivun kuorintakone.

Sellu- ja paperiteollisuuden tilanteesta ministeri toteaa, että Kontupohjan ja Pitkärannan sellutehtaiden toiminta on vakaata. Myös Segezhan sellu- ja paperitehdas on käynnistetty uudelleen. Viime vuonna tehdas tuotti 211 200 tonnia säkkipaperia, mikä oli 91 prosenttia vuoden 2007 määrästä ja 40 500 tonnia kartonkia eli 76 prosenttia vuoden 2007 määrään verrattuna.

Suunnitteilla olevia tukitoimia ovat voittoveron alentaminen, luottotakauskomission perustaminen sekä metsänvuokramaksujen mahdollinen lykkäys puunkorjaajille.

Lähde: Karjalan metsäteollisuusministeriö