Karjalan metsäteollisuuden investoinnit kaksinkertaistuvat vuoteen 2010 mennessä ja käsittävät silloin yli 5 miljardia ruplaa, uutisoi SPB-Tass viitaten Karjalan teollisuus- ja luonnonvaraministeri Leo Shustovin puheeseen Pietarin Metsäfoorumissa. Uudet sijoitukset mahdollistavat 9 000 uuden työpaikan luomisen.

Metsäteollisuus muodostaa 40 % tasavallan teollisuustuotannosta. Alalla on vielä paljon ongelmia, tuottajat ja kuluttajat eivät puhalla yhteen hiileen, tiestö on kehittymätön, tuotanto on kausimaista ja lainsäädäntö vaatii uudistuksia. Infrastruktuuriltaan korkeatasoisia teollisuusalueita ei ole olemassa, sähkönsaanti ja sivuraiteiden kytkeminen päärautateihin tuottaa ongelmia ja vaatii melkoista paperisotaa. Sähköverkkoihin liittyminen kallistuu jatkuvasti ja tämän liittymisen hinta on joissakin tapauksissa verrattavissa uuden jalostustehtaan rakennuttamisen hintaan.

Karjalan tasavallan hallitus tukee tämän vuoksi metsäteollisuusyrityksiä – niille myönnetään edullisin ehdoin luottolainoja Karjalan budjetista ja hallitus maksaa pankkikoroista osan. Tasavallan hallitus tukee 16 uuden keskisuuren tuotantoyksikön rakentamista ja 10 suuryritystä. Suuria investointeja on vaatinut mm. Segezhan sellu- ja paperikombinaatin rekonstruointi, Karhumäen lespromhozin kehittäminen ja Solomannin sahan modernisointi (investointi 1 miljardi ruplaa, suunniteltu kapasiteetti 115 000 kuutiometriä sahatavaraa vuosittain). Lisäksi Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatin modernisoimiseen käytetään vuoteen 2011 mennessä 9 miljardia ruplaa.

Lähde: Karjalan tasavallan nettisivut (suomenkielinen)