Karjalan tasavallan luonnonvaraministerin yhteenveto metsäsektorin tilanteesta:

Metsäsektori kattaa yli 20 prosenttia alueen teollisuustuotannosta. Puunjalostuksessa toimii 500 yritystä, joista tärkeimpiä ovat kuusi suurempaa sahaa (Solomenski lesozavod, Swedwood Karelia, Setles, Promles, KarlisProm, LDK Segežki), kaksi levytehdasta ja kolme pelletinvalmistajaa (Russki Lesnoj Alliance, Setles, Swedwood Karelia). Suurimmat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset ovat Kontupohja, Segežan sellu- ja paperitehdas, Pitkärannan sellutehdas sekä Segezha Packaging. Puunkorjuussa toimii 450 yritystä, joista 63 on metsänvuokraajia.

Vuonna 2013 puunjalostuksen tuotantoindeksi nousi 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun koko Venäjän tasolla kasvua oli yksi prosentti. Puunkorjuussa kasvua oli Karjalassa viisi prosenttia, kun Venäjän tasolla määrä laski kolme prosenttia. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotantoindeksi laski 21 prosenttia, koko Venäjän tuotannossa laskua oli viisi prosenttia. Lasku johtuu Kontupohjan tehtaan vaikeuksista.

Yksittäisten tuotteiden tasolla tuotanto kasvoi sanomalehtipaperia lukuun ottamatta: raakapuu 4 %, sahatavara 10 %, puulevyt 30 %, markkinasellu 4 %, säkkipaperi 3 %, paperisäkit 4 %.

Vuonna 2013 keskipalkka oli puunkorjuussa 25 800 ruplaa (516 €), puunjalostuksessa 19 300 ruplaa (386 €) ja sellu- ja paperiteollisuudessa 21 400 ruplaa (482 €). Kaikkien alojen keskipalkka oli Karjalassa 27 800 ruplaa (556 €).

Puuta vietiin ulkomaille 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Kasvua edellisvuoteen oli 54 prosenttia. Ulkomaille vietiin 25 prosenttia koko hakkuumäärästä. Havupuuta vietiin 0,45 miljoonaa kuutiometriä ja lehtipuuta 0,97 miljoonaa kuutiometriä. Havupuulle viennin kasvu oli 60 prosenttia ja lehtipuulle 51 prosenttia.

Alkuvuoden 2014 aikana puunkorjuumäärissä on ollut myönteinen kehitys. Tammi-helmikuun aikana hakkuut ovat kasvaneet 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suurimpia puunkorjaajia ovat olleet Karellesprom, Šujales, Zapkarelles, Swedwood Karelia, Leseko Nord ja Ladenso. Puunjalostuksessa tuotantoindeksi on edellisvuoden tasolla, joskin tuotannon arvo on kasvanut 57 prosenttia. Sahatavaran tuotannossa kasvua on ollut kaksi prosenttia. Helmikuussa käynnistettiin vuonna 2010 pysäytetty Kontupohjan saha (Kondopožski lesopilno-eksportnyj zavod – Astar), jonka tuotantokapasiteetin on määrä olla täyskäytössä kesään mennessä. Vuonna 2014 Karjalan sahatavaran tuotannon arvioidaan olevan 720 000 kuutiometriä.

Puulevyteollisuudessa tuotantomäärä on kaksinkertaistunut ja tehtaat Karelia DSP ja DOK Kalevala toimivat vakaasti. Arvioitu tuotantomäärä tälle vuodelle on yhteensä 300 000 kuutiometriä eli lähes kaksinkertainen vuoteen 2013 verrattuna. Myös paperin tuotannossa on ollut kasvua. Segežan ja Kontupohjan tehtaat ovat toiminnassa.

Lähde: Karjalan nettisivut