Petroskoissa pidettiin huhtikuussa työseminaari, joka liittyy hankkeeseen Riskiluokituksen laatiminen kontrolloitavalle puulle Karjalan tasavallassa (Разработка регистра рисков для контролируемой древесины (Республика Карелия)). Seminaariin osallistuneet Karjalan tasavallan viranomaiset, yrittäjät ja kansalaisjärjestöjen edustajat käsittelivät ja hyväksyivät hankkeen toimintasuunnitelman. Hankkeen tavoitteena on laatia kriteerit, joilla pystytään erottamaan vähäriskiset metsäpalstat niin laittoman hakkuun kuin luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien vahingoittamisen suhteenkin. Lisäksi laaditaan kartta, johon ao. alueet on merkitty.

Edellä mainittujen kriteerien ja kartan lisäksi tavoitteena on saada aikaan myös metodologista perustaa riskialttiiden alueiden löytämiseksi. Tulokset tallennetaan FSC-tietokantaan ja ne ovat yritysten ja sertifiointiviranomaisten käytössä kontrolloitavaa puuta sertifioitaessa Karjalassa.

Hanke toteutetaan World Resources Instituten (Washington) ja Venäjän FSC-toimiston (Moskova) suojeluksessa. Myös ruotsalainen SIDA on tukemassa hanketta.

Lähde: SPOK uutinen 1, uutinen 2