Karjalan taloudellisen kehittämisen ministeriö on julkaissut tiedot vuonna 2007 loppuun saatetuista ja seuraaville vuosille suunnitelluista suurista investointihankkeista. Metsäsektori on mukana seuraavasti:

ZAO Solomenskij lesozavod (Solomannin saha) on ottanut marraskuussa 2007 käyttöön uuden jalostusosaston. Yrityksen sahatavaran tuotantokapasiteetti on 115 000 m³ sahatavaraa vuodessa. Hankkeen arvo on 1 060 milj. ruplaa.

Lahdenpohjan kaupunkipiirissä sijaitseva ZAO Nord Inter House on avannut alkuvuodesta 2007 Elisenvaaraan 50 000 m³ vuodessa sahatavaraa tuottavan sahan ja samalla on saatu 25 uutta työpaikkaa.

Vuoden 2007 loppuun mennessä on suunnitteilla ottaa käyttöön vielä 5 suurta hanketta. OOO Swedwood Karelialla Kostamuksen kaupunkipiirissä on huonekaluteollisuushanke, jonka tavoitteena on vielä marraskuussa 2007 avata huonekalulevyjen liimausosasto. Osaston tavoitteena on tuottaa 100 000 m³ levyä vuodessa. Hankkeen kokonaisinvestointi on 1 029 milj. ruplaa. Työntekijöitä osastolla tulee olemaan 280 – 300.

ZAO Investlespromin suunnitelmissa on 2007 – 2012 investoida konserniin kuuluvien yhtiöiden kehittämiseen Karjalassa yli 21 mrd. ruplaa. Valtaosa investoinneista toteutetaan Segezhan sellutehtaan kunnostuksena ja laitehankintoina, mutta samalla siellä myös nostetaan sellun tuotantokapasiteettia 600 000 tonniin vuodessa. Lastulevytehdas OAO Karelia DSP:ssä investoinnit liittyvät HDF-levyosaston rakentamiseen, tavoitteena on valmistaa 150 000 m³ HDF-levyä vuodessa. Konserniin kuuluvia puunkorjuuyrityksiä ja sahoja (Segezha, Medvezhegorsk) kehitetään. Tanskalaisen FVS-yhtiön kanssa Investlesprom aikoo perustaa yhteisyrityksen puunkorjuun kehittämiseksi Mujezerskin piirissä, lisäksi Mujezerskin kylän sahaa aiotaan kunnostaa.

OAO Kondopoga parantaa perustuotantovalmiuksiaan. Vuonna 2006 rakennettiin 965 milj. ruplalla. Vuoden 2007 suunnitelmiin on kuulunut 1,5 mrd. ruplan suuruiset investoinnit, joita ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutettiin 410 milj. ruplan arvosta. Vuoteen 2020 mennessä on tarkoitus investoida yli 14 mrd. ruplan arvosta.

OOO Swedwood Karelia aikoo huonekalulevyjen liimausosaston käyttöönoton jälkeen aloittaa huonekalutehtaan rakentamisen. Tehdas erikoistuu massiivipuusta valmistettujen pöytien tuotantoon. Tehtaan rakennusinvestointi on noin 32 milj. euroa. Huonekalutuotannon kehittäminen toteutetaan kahdessa vaiheessa, jolloin vuosille 2008 – 2009 huonekalumyynnin liikevaihdoksi arvioidaan 50 milj. euroa ja vuosille 2010 – 2011 jo 80 – 90 milj. euroa.

Pitkärannan kaupunkipiirissä OOO Setles toteuttaa sahan rakennushankkeen toisen vaiheen. Yrityksen johdon tavoitteena on luoda sahalle nykyaikainen puunjalostusyksikkö, jossa sahatavara kuivataan ja höylätään sekä tehdään huonekalulevyjä, huonekaluja ja pellettejä. Hankkeen toisen vaiheen arvo on 12,5 milj. euroa. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä on tehty 5 milj. euron investoinnit. Hanke on suunniteltu päättyväksi vuoden 2008 alkupuolella.

Elokuussa 2007 OOO DOK Kalevala muurasi Prionezhkin piiriin rakennettavan OSB-levytehtaan peruskiven. Hankkeen arvo on noin 150 milj. euroa. Tehtaan kapasiteetiksi on suunniteltu 320 000 m³ rakennuslevyä vuodessa. Hanke saadaan päätökseen vuonna 2009.

Lähteet: Karjalan tasavallan taloudellisen kehittämisen ministeriö, artikkeli 1, artikkeli 2