Aikakauslehti Expert Volga kirjoittaa metsäteollisuuden investoinneista Volgan rantaseudulla (Povolzhje), johon kuuluvat mm. Nizny Novgorodin, Kostroman ja Kirovin alueet. Isoja ulkomaalaisia investoijia odotellessa Povolzhjen metsäsektori toimii seudun pienten yritysten varassa.

Viime vuosi meni Povolzhjen metsäsektorilla megahankkeita odotellessa. Stora Enso valitsi paperitehtaan tontin Nizhny Novgorodin alueelta, australialaiset investoijat suunnittelivat sijoittavansa tuotantolaitoksen Kirovin alueelle ja suomalainen Ruukki Group tähyili Kostroman metsiä. Viranomaiset olivat jo etukäteen varanneet alueiden hakkuusuunnitteista lähes puolet näitä suuria hankkeita varten. Myös Venäjän metsätalousvirasto toivotti investoijat tervetulleiksi, sillä uuden teknologian myötä myös lehtipuut saataisiin hyödynnettyä ja infrastruktuuria kehitettyä investointien ohella. Analyytikot olivat kuitenkin varovaisia: raaka-ainetta on jakamassa entistä useampi taho eikä paikallinen puuraaka-aine riitä kaikkiin suunnitteilla oleviin hankkeisiin.

Viime aikoina metsäsektorilla on toteutettu yksittäisiä hankkeita ja talouskriisi on lykännyt monien suunnitelmat hamaan tulevaisuuteen. Investoijien odotteluun kulunut aika on käytetty hyödyllisesti. Kirovin ja Kostroman viranomaiset ryhtyivät toimeen selvittämällä vuokrametsien käyttöön liittyviä asioita niiden vuokraajien kanssa, jotka eivät itse käyttäneet metsiään eivätkä päästäneet muita vuokraamiinsa metsiin. Seudun lainsäädäntöäkin on selvennetty. Viranomaiset saivat lisäpuhtia uudesta metsälaista, joka on suunnattu puun jatkojalostuksen kehittämiseen.

Vuoden alussa hyväksyttyjen metsäsuunnitelmien mukaan kaikki metsäiset seudut pyrkivät lähimpien kymmenen vuoden aikana lisäämään hakkuu- ja puunjalostusmääriään. Kirovin alue kaksinkertaiseksi ja Kostroma nelinkertaiseksi. Noin suuren kasvun pitäisi lisätä metsäteollisuustuotteiden kulutusta ja investointeja puunjalostusalalle. Tuolloin ei kuitenkaan panosteta yksittäisiin suurhankkeisiin, vaan pyritään kasvattamaan alueen pieniä, mutta tekniseltä osaamiseltaan vahvoja yrityksiä. Kirovin alueella on ilmoitettu reilusta kymmenestä investointihankkeesta, joiden arvo on yhteensä yli 31 mrd. ruplaa (716 milj.€). Suurin osa hankkeista liittyy huonompilaatuisen puun jalostukseen, mihin metsäalalla kiinnitetään nykyään huomiota entistä enemmän.

Innostaakseen investoimaan uusiin korjuuyrityksiin ja jalostuslaitoksiin viranomaiset aikovat helpottaa metsän saantia. Kostroman alueen suunnitelmassa on huomioitu tarve rakentaa yli 150 km metsäteitä jo lähivuosien aikana. Metsätieverkoston kehittäminen vaikeakulkuisille seuduille on vain yksi Kirovin alueen hallituksen ohjelman tavoitteista.

Analyytikot pitävät viranomaisten suunnitelmia varovaisina: suurinvestoijat ovat valmiita keskipitkällä aikavälillä saattamaan hankkeensa päätökseen. IKEA suunnittelee rakentavansa vuonna 2010 koivua käyttävän puunjalostuslaitoksen Sharinskin piiriin Kostroman alueelle ja Tsheljabinskin putkitehtaan pääosakas Arkley Capital aikoo sijoittaa 11 mrd. ruplaa (254 milj.€) puunjalostusalan holdingyhtiöön Omutninskin piiriin Kirovin alueelle. Viranomaiset tukevat tällaisia hankkeita pienempiä hankkeita kuitenkaan unohtamatta.

Lähde: Expert Volga, no 19-20