Vaahto Pulp & Paper Machinery on saanut tilauksen Investlesprom Groupilta paperikoneen modernisoinnista Kaman paperitehtaalla Venäjällä, tiedottaa Vaahto Group. Tilaukseen kuuluu laaja paperikoneen modernisointi sekä koneen muuttaminen sanomalehtipaperikoneesta LWC-paperituotantoon. Tilauksen arvo on noin 30 milj. euroa. Koneen käyntiinajo tehdään vuoden 2009 lopussa.

Investlespromin mukaan tehdas on ensimmäinen LWC-paperia valmistava laitos Venäjällä. Suunniteltu kapasiteetti on 80 000 tonnia paperia vuodessa. Modernisointihankkeen suunnittelutöistä vastaa venäläinen Uralbumproekt. Andritz toimittaa laitteistot raaka-aineen käsittelyyn ja CTMP-massan valmistukseen.

Viime vuosina Investlesprom on investoinut myös Segezhan sellu- ja paperitehtaaseen (Karjalan tasavalta) kahden paperikoneen modernisointiin. Seuraavaksi Segezhassa aiotaan kasvattaa sellun tuotantoa 800 000 tonniin saakka ja aloittaa valkaistun sulfaattisellun tuotanto (havu- ja lehtipuu). Tätä varten tehtaaseen tullaan rakentamaan uusi selluosasto. Kaikkiaan Segezhan tehtaan kehityssuunnitelmat edellyttävät noin 700 miljoonan euron investointia.

Investlespromiin kuuluvassa Sokolin sellu- ja paperitehtaassa (Vologdan alue) on myös uutisoitu aloitettavan laajoja investointeja selluntuotantoon.

Lähteet: Vaahto Group, Investlesprom: Venäjän ensimmäinen LWC-tuotanto alkaa Permin alueella, Segezhskij CBK: Modernisoitu paperikone no 9 – alku suurelle projektille, Sokolin sellutehtaan rakennus – Investlespromin megaprojekti Vologdan alueella