Venäjän hallituksen määräyksen no 290 (15.5.2007) mukaan havusahatavaran vientitulli asetetaan nollaksi (tullinimikkeistökoodi 4407 10). Lisäksi määräys koskee vaahterasta (4407 93) ja kirsikkapuusta (4407 94) tehtyä sahatavaraa sekä muuta sahatavaraa tullinimikkeen 4407 99 alla.

Määräys astuu voimaan kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Lähde: Venäjän hallituksen nettipalvelu