EU on pyytänyt konsultaatiota liittyen Venäjän perimiin liian suuriin tuontitulleihin paperituotteille, jääkaapeille ja palmuöljylle. Pyyntö on ensimmäinen askel Venäjän WTO-sopimusrikkomusten käsittelyssä.

EU on ottanut kysymyksen esiin sekä kahdenvälisissä neuvotteluissa Venäjän kanssa että WTO-komiteoissa ilman tulosta, joten EU haluaa aloittaa muodollisen konsultaation Venäjän hallituksen kanssa. Jos konsultaatio ei tuota tulosta, EU voi pyytää (60 pv jälkeen) WTO-paneelin ratkaisua.

Lähde: Permanent Mission of the European Union to the World Trade Organisation