Vuonna 2004 Ilim Pulpin Kotlaksen sellu- ja paperitehdas käytti 95 miljoonaa ruplaa 5450-päisen henkilöstön erilaisiin sosiaalitakuisiin ja -etuihin, tiedottaa yrityksen lehdistöpalvelu.

Tilikauden suurimmat sosiaalikuluerät menivät työsuojeluun ja työolosuhteiden parantamiseen (20 milj. ruplaa). Tuotannossa tapahtuneiden tapaturmien määrä laski lähes 35 % edellisvuoteen verrattuna. 2004 Kotlaksen tehtaalla tehtiin venäläinen työsuojelusertifiointi ja nyt ollaan valmistautumassa kansainväliseen sertifiointiin.

Erityistä huomioita kiinnitettiin ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. 970 työntekijää käytti kuntoutuslomaetunsa, 122 sai hoitoa parantolassa sosiaalivakuutuksen turvin. 70 työntekijää kävi kuntoutuslomilla perheineen. Lisäksi lapsille oli järjestetty omia lomailumahdollisuuksia, 2,4 milj. ruplaa käytettiin lasten lomaleirin järjestämiseen. Matkakulujen korvauksiin käytettiin 3,6 milj. ruplaa.

Kaupunginhallinnolle tilitettiin 10 milj. ruplaa lastentarhojen ylläpitoon. Kotlaksen tehdas osallistui entiseen tapaan useiden sosiaalikohteiden ylläpitoon 37 milj. ruplalla.

Aineellista apua annettiin mm. veteraaneille 1 320 ruplaa henkeä kohden. Myös heille järjestettiin kuntoutuslomia. 350 veteraanin hoitoon käytettiin 131 000 ruplaa ja 70 000 ruplalla tuettiin tehtaan veteraanineuvoston tilaisuuksien järjestämistä.

Nuoret perheet saivat tuista oman osansa. Lapsen syntymäavustuksia jaettiin 150 perheelle yhteensä 750 000 ruplan verran, 22 000 ruplalla avustettiin vähävaraisten perheiden ekaluokkalaisia.

Tilikauden 2004 keskipalkka oli 11 649 ruplaa eli 17,6 % enemmän kuin edellisvuonna.

Lähde: Ilim Pulpin lehdistöpalvelu